Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací                         
Registrační poplatek 10 Kč/rok
Manipulační poplatek za ztrátu průkazu 5 Kč/rok
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  6 Kč
2. upomínka  12 Kč
3. upomínka 18 Kč

 Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.